CA ES EN
Tel. 93 505 36 00 // comercial@betonc.com
Tancar
Loading...

Avís Legal

TITULARITAT DE LA PLANA WEB

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa titular d’aquesta pàgina web: Grupo Beton Catalán, és una mercantil de nacionalitat espanyola amb domicili social al carrer Joaquim Molins nº5, Barcelona 08028, amb C.I.F-A-08.277.980, telèfon 935053600, fax 935053620, e-mail comercial@betonc.com. La societat va ser constituïda amb la denominació social de BETON CATALAN, S. a. que va causar inscripció nº 2 de la fulla 20.643, al foli del tom 2.078 del Registre Mercantil de Barcelona. Així mateix, Grup Beton Català és titular dels dominis www.grupobeton.com , www.suberolita.cat


USUARIS

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web a través dels mitjans disposats a aquests efectes, ja sigui mitjançant l’enviament de sol·licituds d’informació, de queixes o sol·licituds de contractació, o de currículum vitae, entre uns altres, assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’acceptació i compliment rigorós de les disposicions que conté aquest avís legal, així com a qualssevol una altra disposició legal que fos aplicable.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

Grupo Beton Catalán es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.


OBJECTE

L’objecte d’aquesta pàgina web és oferir a l’usuari una informació general sobre les activitats, productes i serveis que ofereix Grupo Beton Catalán i el seu grup de societats participades, en l’àmbit de la fabricació i comercialització de ciment, formigó, àrids i morters. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Grupo Beton Catalán ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los para (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’empresa , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Grupo Beton Catalán perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.


MODIFICACIONS DE CONTINGUTS

Grupo Beton Catalán es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d’aquest lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu el seu programari, els dissenys, marques, logotips, text i/o gràfics, són propietat de Grupo Beton Catalán o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.


En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Grupo Beton Catalán. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Grupo Beton Catalán serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.


L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Nom de l’empresa creadora del lloc web. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Nom de l’empresa creadora del lloc web.


Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic info@grupobeton.com


EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

Grupo Beton Catalán no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions, la veracitat, exactitud, exhaustivitat, qualitat, pertinència o actualitat dels continguts i serveis del portal, la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament total o parcial del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’Usuari, a pesar que disposa de sistemes de detecció de virus informàtics d’alta fiabilitat, els quals actualitza amb periodicitat i d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.


HIPERVÍNCLES

Amb la prèvia i expressa autorització de Grupo Beton Catalán emesa per escrit, queda terminantment prohibit a l’usuari l’establiment de hipervíncles, links o qualsevol altra manera d’accés a través d’Internet a la present pàgina web. En l’hipotètic cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Grupo Beton Catalán en cap cas assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS

Grupo Beton Catalán podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals de Barcelona, a la qual se sotmeten expressament les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

BARCELONA
c/ Joaquim Molins, 5 - 08028 Barcelona
Tel. 935 053 629
//
GIRONA
Ctra. Comarcal 250 Km 4,3 - 17242 Quart
Tel. 972 011 000